Merkstrategie

Een goede merkstrategie laat zien waarvoor je staat en wat uniek is aan je organisatie. Het is je visie, kernwaarden, brand character en brand archetype.

Waarom starten
met een
merkstrategie?

01

Nieuwe en juiste
klanten aantrekken

02

Consistente communicatie
wekt vertrouwen

03

Met meer focus
werken aan
branded content

04

Meer betrokken werknemers door de identiteit intern te communiceren

Wat mag je
verwachten?

  • Een traject op maat
  • Workshops gericht op resultaat
  • Persoonlijk advies en concrete richtlijnen
  • Gerichte gebruikersonderzoeken
  • Van strategie naar creatie

MEER WETEN?

Wat doen we
concreet?

Op basis van jouw beginsituatie en doelstelling stippelen we een traject uit van een aantal workshops en/of interviews om tot inzichten te komen. Dat kunnen een aantal workshops zijn in combinatie met een gebruikersonderzoek, of 1 strategische workshop waarin we tot de essentie komen.


We doen enkel een vooronderzoek voor projecten waar we
100% van overtuigd zijn dat we meerwaarde bieden.

Een aantal
workshops in
de kijker

01

Brand Character en
Brand Archetype

Inzicht in je Brand Archetype biedt je een houvast voor het maken van branded content en design. Ben je een Hero brand, a Wise of Caregiver brand? We achterhalen aan welke kernbehoefte jouw merk voldoet en welke de karaktereigenschappen zijn van jouw merk.

02

Kernwaarden

We ontdekken jullie 5 gedeelde kernwaarden die een leidraad zijn voor beslissingen in communicatie. Deze waarden zet je in bij alles wat een organisatie en haar werknemers doet.

03

Why, what, how

3 belangrijke vragen waarop we ons focussen. Interessant hieraan is dat het antwoord op de vraag waarom je jouw werk doet, je klanten zal inspireren en ze over de streep zal trekken. Dat resultaat willen we bekomen.

04

Persona’s

Persona’s in kaart brengen geeft je dieper inzicht in je doelgroep. Bij nieuwe keuzes over strategie, functionaliteit of design bedenk je telkens hoe de persona zou reageren. Zo neem je besluiten waar je klanten blij van worden.

05

Gebruikersonderzoek

Tijdens deze interviews onderzoeken we wat de uitdagingen zijn van de doelgroep, naar welke voordelen ze op zoek zijn, wat hun drempels of tegenargumenten zijn. Op basis van deze informatie krijg je beter inzicht in waar je wel en best niet op focust.