Merkstrategie

Een goede merkstrategie laat zien waarvoor je staat en wat uniek is aan je organisatie.

Waarom starten
met een
merkstrategie?

01

Nieuwe en juiste
klanten aantrekken

02

Consistente communicatie
wekt vertrouwen

03

Met meer focus
werken aan
branded content

04

Meer betrokken werknemers door de identiteit intern te communiceren

Wat mag je
verwachten?

  • Inzicht in de persoonlijkheid van je merk
  • De kernwaarden van jouw bedrijf in kaart gebracht
  • Concrete richtlijnen: waarop leg je de focus in je communicatie
  • Ontwerp van logo en huisstijl, websites, brochures… die aansluiten bij je merkstrategie.

MEER WETEN?

Wat doe ik
concreet?

Op basis van jouw beginsituatie en doelstelling stippel ik een traject uit van een aantal workshops en/of gesprekken om tot inzichten te komen. Dat kunnen een aantal workshops zijn in combinatie met een gebruikersonderzoek, of 1 strategische workshop waarin ik tot de essentie kom.


We doen enkel een vooronderzoek voor projecten waar we
100% van overtuigd zijn dat we meerwaarde bieden.

Een aantal
workshops in
de kijker

01

Tone of voice bepalen

Je tone of voice is jouw manier van communiceren, hoe je iets zegt. Als je merk een mens zou zijn, hoe zou hij zich gedragen en eruit zien? We omschrijven je brand character in een brand guide. Dit document is er om je te inspireren en te begeleiden. Het definieert jouw merk en de kwaliteiten waarvoor je bekend staat.

02

Kernwaarden

We ontdekken jullie 5 gedeelde kernwaarden die een leidraad zijn voor beslissingen in communicatie. Deze waarden zet je in bij alles wat een organisatie en haar werknemers doet.

03

Why, what, how

3 belangrijke vragen waarop we ons focussen. Interessant hieraan is dat het antwoord op de vraag waarom je jouw werk doet, je klanten zal inspireren en ze over de streep zal trekken. Dat resultaat willen we bekomen.

04

Persona’s

Persona’s in kaart brengen geeft je dieper inzicht in je doelgroep. Bij nieuwe keuzes over strategie, functionaliteit of design bedenk je telkens hoe de persona zou reageren. Zo neem je besluiten waar je klanten blij van worden.

05

Gebruikersonderzoek

Tijdens deze interviews onderzoeken we wat de uitdagingen zijn van de doelgroep, naar welke voordelen ze op zoek zijn, wat hun drempels of tegenargumenten zijn. Op basis van deze informatie krijg je beter inzicht in waar je wel en best niet op focust.