Het Stuyfhuis Kortrijk

Branding, webdesign

  • branding
  • webdesign

Het Stuyfhuis Kortrijk

De vraag
Het Stuyfhuis Kortrijk staat voor een eerlijke, tolerante en betekenisvolle leefwereld vol-doening voor iedereen! Een broedplek voor jong en oud waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Het Stuyfhuis staat voor inspiratie, verbinding en versterking voor elkaar en het hele lokale netwerk. De uitdaging bestond erin dit concept te vatten in een creatieve, inspirerende branding en website. Bijkomend was de vraag om de toegankelijke en experimentele sfeer die je voelt in het Stuyfhuis ook te laten doorvoelen in de site.

Het antwoord
Het logo, van de hand van naam illustratrice, stuyft letterlijk. De combinatie van typografie, kleuren, kleine lijntekeningetjes en de gebreide footer zorgen voor de geheel unieke stijl van het Stuyfhuis. Het ademt creativiteit en laagdrempeligheid. Ik kreeg wel eens het compliment dat de website net zoals de ruimte is. Gezellig en inspirerend, je krijgt meteen zin om van alles te doen.

“Els kon heel snel en scherp bevatten wat ons verhaal is, wat we willen uitstralen. Ook in de complexe wereld van sociale innovatie, waar we een pioniersrol in nemen. Innovaties vragen veel uitleg, toch mits onze website werd dit overbodig. Nog steeds krijg ik commentaar dat de website heel erg aanspreekt en mooi is. Ik heb het gevoel, dat voor websites, deze website betrekkelijk tijdloos en generatieloos mag omschreven worden. ”
Eefje Cottenier, sociaal ondernemer