“Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt.” Campagne voor het Netwerk tegen Armoede

  • art-direction

“Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt.” Campagne voor het Netwerk tegen Armoede

Met deze slogan lanceerden we de campagne voor het Netwerk tegen Armoede naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober.

De opdracht
In 2020 legt het Netwerk tegen Armoede de focus op onderbescherming met betrekking tot inkomen. Als thema heeft de campagne de toenemende voorwaardelijkheid voor het recht op menswaardige inkomens. Media zijn tv-spot, affiches, flyers en digitale banners.

De inzichten
Er worden in toenemende mate, vaak onder de radar, voorwaarden opgelegd waardoor mensen het recht op een vervangingsinkomen of een uitkering niet kunnen opnemen of op sociale huisvesting kunnen rekenen. Dit zorgt ervoor dat mensen uit de statistieken, of uit de sociale huisvesting, geduwd worden, maar het lost geen enkel probleem op. De levensstandaard van getroffen mensen wordt zelfs nog slechter. Vaak wordt die voorwaardelijkheid gemotiveerd vanuit het doel om mensen te activeren, maar in de praktijk blijkt het effect vaak omgekeerd. Mensen hebben nog minder financiële ademruimte, raken nog verder geïsoleerd en hun afstand tot de arbeidsmarkt wordt nog groter.

De oplossing
“Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt”. Deze slogan draagt de campagne. Voor mensen in armoede zorgen de vele voorwaarden voor een berg papierwerk, verplichte onaangepaste opleidingen, afspraken die ze moeten nakomen terwijl mobiliteit vaak een probleem is. Snel werd duidelijk dat je heel wat werk moest verzetten om een misschien te krijgen. Iemand die van ’s morgens tot ’s avonds aan het werk is om voor zichzelf en haar gezin te werken heeft recht op vergoeding. Niet voor mensen in armoede in vele gevallen.

De tv-spot: de korte shots en montagestijl brengt de dagelijks rush en verplichtingen van ons hoofdpersonage Wendy in beeld. Op het einde zien we de ontgoocheling. De sfeer blijft intiem en filmisch. De setting voor print en tv is dezelfde. Een reële thuissituatie van iemand die in armoede leeft.

Ik wil graag de ervaringsdeskundige van Netwerk tegen Armoede, Cindy Van Geldorp bedanken voor alle inzichten en ter beschikking stellen van de locatie. Merci Cindy!

Tv-spot ‘Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt’

Art Direction - photoshoot
Graphic Design

“Het Netwerk tegen Armoede heeft al verschillende campagnebeelden laten creëren door Els en telkens konden we rekenen op haar creativiteit. Minstens even belangrijk is dat ze onze boodschap van sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen heel goed weet te vatten. Els maakt steevast beelden die een breed publiek aanspreken en onze boodschap heel helder en gevat in de markt zetten. Dat heeft ongetwijfeld een grote invloed gehad op de naambekendheid van onze organisatie en het publiek dat we bereiken met onze campagnes.” Peter Heirman, stafmedewerker communicatie