“Maak werk van échte participatie.” Campagne voor het Netwerk tegen Armoede

  • art-direction
  • campagne
  • print
  • tv

“Maak werk van échte participatie.” Campagne voor het Netwerk tegen Armoede

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, gaan alle leden van de 58 verenigingen van het Netwerk tegen Armoede de straat op. “Maak ruimte voor echte participatie!”

Ergens deel van uitmaken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen zijn noden van iedereen. Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’. Maar keuzevrijheid is juist een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie.

Ook deze campagne was er ééntje van co-creatie. Een principe dat ik sterk inzet in mijn werk. Co-creatie kan een hefboom zijn naar beter werk op voorwaarde dat de expertises van de betrokkenen gerespecteerd worden.

Waarom organisaties en bedrijven kiezen om met me samen te werken heeft te maken met onze gemeenschappelijke kijk op hoe we tot resultaten komen. Een tweerichtingsverkeer, respect voor meningen en expertises. Een resultaat waar iedereen zich in kan vinden.

Veel dank aan het team om samen voor het Netwerk de tv-spot, print media, digitale banners te maken.

Art Direction - tv-spot - Nieuw Gent - making off
Graphic Design

Making of beeld voor print media