Netwerk tegen Armoede

Website

  • faciliteren-workshops
  • informatie-architectuur
  • kirby-cms
  • webdesign

Netwerk tegen Armoede

In de 59 verenigingen uit het Netwerk tegen Armoede, staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Hun meningen en ervaringen vormen de basis voor de dossiers waarmee het NTA naar de overheid, het brede middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie trekt.

Uitdaging
Hoe kunnen we het beleid, het middenveld, bedrijven en individuen meer inzicht geven in armoede met als uiteindelijk doel armoede uit te bannen?

De opdracht
Naast een hedendaags en stijlvol ontwerp naar analogie met het logo en een goede balans tussen tekst en beeld zijn volgende zaken van belang voor onze nieuwe website: intuïtieve navigatie, duidelijk gestructureerde inhoud, een eenvoudig te gebruiken CMS, koppeling met CRM applicatie, gebruik van Stripe of Mollie voor giften, een responsive design, formulieren, koppeling met nieuwsbrief Mailchimp, integratie social media kanalen, integratie Google Maps en SEO vriendelijk.

Resultaat:www.netwerktegenarmoede.be
De website werd opgebouwd met een thematische visie. Ze helpt de bezoeker snel alle informatie te vinden over een bepaald thema. Elk thema toont zowel de verhalen, aanbevelingen, nieuws, dossiers, activiteiten en contactpersoon bij het NTA. Naast de thematische benadering gaven we de doelgroepen een duidelijke ingang via de pagina ‘Wat kan jij doen als…’.

Aanpak

Eerste stap: Inzicht
Wie zijn onze verschillende bezoekers? En waar hebben ze nood aan? Of anders gezegd, wat zijn hun (top)taken die ze zullen uitvoeren op de website? Om het antwoord te vinden op deze vragen, is de meest leerrijke manier het te vragen aan de gebruikers (users) zelf.

Ik tekende de workshop ‘Persona’s en User Stories’ uit en faciliteerde de bijeenkomst van de reflectiegroep uit het middenveld (met oa. www.netwerktegenarmoede.be, VOVCO,CSI FLANDERS

Tweede stap: een overzichtelijke weergave van alle informatie

Om tot een intuïtieve navigatie te komen combineer ik informatie uit de user workshops, reflectiegroep en de sitemap van de bestaande site die ik maak in Mindomo. Ik ontwerp clickable wireframes. Deze wireframes kunnen getest worden bij users zelf, waarna ze geoptimaliseerd worden.

Derde stap: design

Ik heb gekozen voor een design (typografie, kleurcombinaties, illustraties) dat zowel geschikt is om te inspireren als te informeren. Afhankelijk van de functie van de pagina zijn er meer beelden, minder tekst of net andersom. Algemeen zijn de tonen zacht, het design fris en vrij strak. De tekening van de man en de vrouw geven voor mij een accent die de menselijkheid van de organisatie net iets meer in beeld brengt.

Vierde stap: ontwikkeling. Gemakkelijk en dynamisch.

  • Het Kirby CMS heeft een heel ‘propere’ back-end, is heel snel en gebruiksvriendelijk.
  • De medewerkers van het NTA wensten een gemakkelijke en dynamische manier om tekst, filmpjes, geluidsfragmenten, beelden… toe te voegen op hun site. Hiervoor ontwikkelden we verschillende building blocks of paragraphs, dat zijn gestandaardiseerde blokken, die kunnen toegevoegd worden aan verschillende pagina’s.
  • De berichten op de homepage zijn dynamische views, die we automatisch ophalen uit ander pagina’s.
  • Het terugvinden van een vereniging kan door de filter op provincie. Wanneer een medewerker een vereniging toevoegt in het CRM programma verschijnt die automatisch op de website.
  • Betaling van giften is eenvoudig mogelijk gemaakt met Stripe.

Alles verloopt vlot met ASANA

Via onze projectmanagement tool Asana konden de werknemers van NTA het traject fase per fase volgen. Bovendien kregen ze rechten om zelf taken aan te maken en toe te wijzen. Daardoor konden we een overload aan e-mails vermijden en had iedereen constant overzicht over zijn taken en deadlines.