“Maak werk van échte participatie.” Campagne voor het Netwerk tegen Armoede

  • art-direction
  • campagne
  • print
  • tv

“Maak werk van échte participatie.” Campagne voor het Netwerk tegen Armoede

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, gaan alle leden van de 58 verenigingen van het Netwerk tegen Armoede de straat op. “Maak ruimte voor echte participatie!”

Ergens deel van uitmaken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen zijn noden van iedereen. Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’. Maar keuzevrijheid is juist een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie.

Ook deze campagne was er ééntje van co-creatie. Een principe dat ik sterk inzet in mijn werk. Co-creatie kan een hefboom zijn naar beter werk op voorwaarde dat de expertises van de betrokkenen gerespecteerd worden.

Waarom organisaties en bedrijven kiezen om met me samen te werken heeft te maken met onze gemeenschappelijke kijk op hoe we tot resultaten komen. Een tweerichtingsverkeer, respect voor meningen en expertises. Een resultaat waar iedereen zich in kan vinden.

Veel dank aan het team om samen voor het Netwerk de tv-spot, print media, digitale banners te maken.

Art Direction - tv-spot - Nieuw Gent - making off
Graphic Design

Making of beeld voor print media

“Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt.” Campagne voor het Netwerk tegen Armoede

  • art-direction

“Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt.” Campagne voor het Netwerk tegen Armoede

Met deze slogan lanceerden we de campagne voor het Netwerk tegen Armoede naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober.

De opdracht
In 2020 legt het Netwerk tegen Armoede de focus op onderbescherming met betrekking tot inkomen. Als thema heeft de campagne de toenemende voorwaardelijkheid voor het recht op menswaardige inkomens. Media zijn tv-spot, affiches, flyers en digitale banners.

De inzichten
Er worden in toenemende mate, vaak onder de radar, voorwaarden opgelegd waardoor mensen het recht op een vervangingsinkomen of een uitkering niet kunnen opnemen of op sociale huisvesting kunnen rekenen. Dit zorgt ervoor dat mensen uit de statistieken, of uit de sociale huisvesting, geduwd worden, maar het lost geen enkel probleem op. De levensstandaard van getroffen mensen wordt zelfs nog slechter. Vaak wordt die voorwaardelijkheid gemotiveerd vanuit het doel om mensen te activeren, maar in de praktijk blijkt het effect vaak omgekeerd. Mensen hebben nog minder financiële ademruimte, raken nog verder geïsoleerd en hun afstand tot de arbeidsmarkt wordt nog groter.

De oplossing
“Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt”. Deze slogan draagt de campagne. Voor mensen in armoede zorgen de vele voorwaarden voor een berg papierwerk, verplichte onaangepaste opleidingen, afspraken die ze moeten nakomen terwijl mobiliteit vaak een probleem is. Snel werd duidelijk dat je heel wat werk moest verzetten om een misschien te krijgen. Iemand die van ’s morgens tot ’s avonds aan het werk is om voor zichzelf en haar gezin te werken heeft recht op vergoeding. Niet voor mensen in armoede in vele gevallen.

De tv-spot: de korte shots en montagestijl brengt de dagelijks rush en verplichtingen van ons hoofdpersonage Wendy in beeld. Op het einde zien we de ontgoocheling. De sfeer blijft intiem en filmisch. De setting voor print en tv is dezelfde. Een reële thuissituatie van iemand die in armoede leeft.

Ik wil graag de ervaringsdeskundige van Netwerk tegen Armoede, Cindy Van Geldorp bedanken voor alle inzichten en ter beschikking stellen van de locatie. Merci Cindy!

Tv-spot ‘Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt’

Art Direction - photoshoot
Graphic Design

“Het Netwerk tegen Armoede heeft al verschillende campagnebeelden laten creëren door Els en telkens konden we rekenen op haar creativiteit. Minstens even belangrijk is dat ze onze boodschap van sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen heel goed weet te vatten. Els maakt steevast beelden die een breed publiek aanspreken en onze boodschap heel helder en gevat in de markt zetten. Dat heeft ongetwijfeld een grote invloed gehad op de naambekendheid van onze organisatie en het publiek dat we bereiken met onze campagnes.” Peter Heirman, stafmedewerker communicatie

Netwerk tegen Armoede

Art Direction, Project Management, Printdesign

  • art-direction
  • printdesign
  • project-management

Netwerk tegen Armoede

De vraag
Heel wat mensen in armoede stellen gezondheidszorg uit en deze groep groeit. Het Netwerk tegen Armoede wil de gezondheidskloof dichten. Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. We zijn op zoek naar een concept voor print en tv met de boodschap ‘gezondheid verdraagt geen uitstel’ dat het beleid oproept om drempel naar medische zorg weg te werken.

Het inzicht
Mensen in armoede leven met een heel beperkt budget. Ze moeten keuzes maken en dat heeft zijn gevolgen. Door slechte toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg zetten mensen in armoede de stap naar medische zorg niet of nauwelijks. De financiële drempel is dikwijls te hoog. Heel wat mensen in armoede stellen daarom gezondheidszorg uit. Mensen in armoede kiezen voor eten, kleren, elektriciteit… boven hun eigen gezondheid en dat van hun kinderen.

Het antwoord
Zonder in clichés te vallen of iemand met de vinger te wijzen, brengen we een herkenbare situatie in beeld. In de spot werken met vertragende beelden en zachte kleuren om een sterk poëtische verhaalstijl te bekomen. Naast de tv-spot ondersteunen we de campagne ‘uw gezondheid verdraagt geen uitstel’ met een brochure vol inzichten en aanbevelingen, affiches en banners die mensen oproepen om de campagne te steunen.

“Het Netwerk tegen Armoede heeft al verschillende campagnebeelden laten creëren door Els en telkens konden we rekenen op haar creativiteit. Minstens even belangrijk is dat ze onze boodschap van sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen heel goed weet te vatten. Els maakt steevast beelden die een breed publiek aanspreken en onze boodschap heel helder en gevat in de markt zetten. Dat heeft ongetwijfeld een grote invloed gehad op de naambekendheid van onze organisatie en het publiek dat we bereiken met onze campagnes.” Peter Heirman, stafmedewerker communicatie

Netwerk tegen Armoede Campagne Lokaal Sociaal

Art Direction, Project Management

  • art-direction
  • project-management

Netwerk tegen Armoede Campagne Lokaal Sociaal

De vraag
Het Netwerk tegen Armoede voert elk jaar campagne tijdens de Werelddag van Verzet tegen Armoede. In het concept of beeld van de campagne van dit jaar zouden de verschillende aspecten van het lokaal sociaal beleid moeten samenkomen: rechtentoekenning, huisvesting, gezondheidszorg, werk, vrije tijd, inkomen, onderwijs en participatie. Gemeente en OCMW staan heel dicht bij de burger en kunnen op die manier een grote impact hebben op het leven van mensen in armoede. We kunnen eventueel expliciet verwijzen naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar het moet meer zijn dan dat.

Het antwoord
Uit ervaring weet ik dat het Netwerk tegen Armoede erg belang hecht aan de stem van mensen in armoede. Willen we werkelijk impact realiseren moeten we starten met te weten waar we volgens mensen in armoede verschil kunnen maken. De vraag was éénvoudig. Wat zou jij veranderen mocht je burgemeester zijn? We gaven mensen de sjerp en lieten ze aan het woord. We deelden hun mening via social media en riepen mensen op om de sjerp te halen in hun lokale vereniging, hem aan te trekken en hun gedacht te zeggen voor de camera. Tijdens de Werelddag van Verzet tegen Armoede deelden we sjerps uit en voerden alle sjerpdragers samen actie tegen armoede op straat. De campagne heeft voor veel betrokkenheid en samenhorigheid gezorgd binnen de verenigingen. Op basis van de ervaringen en de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie.

TEAM: Els Verzele, Sarazon, Ine Dehandschutter

“Het Netwerk tegen Armoede heeft al verschillende campagnebeelden laten creëren door Els en telkens konden we rekenen op haar creativiteit. Minstens even belangrijk is dat ze onze boodschap van sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen heel goed weet te vatten. Els maakt steevast beelden die een breed publiek aanspreken en onze boodschap heel helder en gevat in de markt zetten. Dat heeft ongetwijfeld een grote invloed gehad op de naambekendheid van onze organisatie en het publiek dat we bereiken met onze campagnes.” Peter Heirman, stafmedewerker communicatie